محصولات و خدمات، تخصص و حرفه ما

چادر های آلومینیومی بدون ستون

تولید انحصاری شرکت سهلان نما است با مشخصات فنی و مهندسی که با توجه به استانداردهای ساخت سوله و سالن های موقت و دائمی طراحی، تولید و وارد بازار گردید.

واحد های سازمانی شرکت سهلان

امور بین الملل و رویداد ها

تجهیزات اضافه نمایشگاهی

انفورماتیک

آخرین اجرا ها، تلفیق هنر و تکنولوژی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!